Vivi Christensen  T : +45 2623 1175   M : vivichristensen@nalnet.dk